Onze missie

Melco wil voor de jeugd in Ieper en omliggende gemeenten de mogelijkheid creëren om basketbal te beoefenen, en dit voor jongeren vanaf 5 jaar. 

Naast het voorzien van een kwalitatieve omkadering voor de spelers die basket enkel als een vorm van recreatie aanzien, wil Melco ook de passende opleiding en voorbereiding bieden aan diegene die de ambitie hebben om een sportieve carrière uit te bouwen.

Door het aanbieden van seniorenploegen op verschillende niveaus krijgen de jeugdspelers de kans om (in de toekomst) door te stromen naar een niveau dat voor hen haalbaar is.
In de dagelijkse werking zet Melco in op sportieve waarden zoals teamspirit, fair-play, respect, inzet, discipline, fun, doorzettingsvermogen, ...

Onze visie

Binnen de club wordt de jeugdwerking als een belangrijke schakel aanzien in functie van de toekomst. De ambitie van de jeugdwerking is spelers af te leveren die als senior op een zo hoog mogelijk niveau kunnen basketten. Melco wil immers een club zijn waar zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding kunnen doorstromen .

Sociaal - maatschappelijk

Melco wil een laagdrempelige club zijn met een familiaal karakter. Door het organiseren van nevenactiviteiten worden kansen gecreëerd op sociaal vlak.

Tot en met de U10 is iedereen welkom en kan iedereen aansluiten. Aansluitingen op latere leeftijd worden bekeken in functie van open plaatsen in bestaande ploegen, de begeleidingsmogelijkheden (voor starters) en de gewenste versterkingen op landelijk niveau.

Melco staat open voor samenwerking met scholen en andere clubs om het jeugdbasket in onze regio te promoten.

Sportief

Om onze jeugd zo optimaal mogelijk te begeleiden, werken wij met gediplomeerde trainers, die systematisch begeleid worden door de jeugdcoördinator. Er is voor de trainers steeds mogelijkheid tot interne en externe vorming.

Het opleidingsplan garandeert een kwalitatieve verticale doorstroming:
spelers worden, op basis van hun kwaliteiten, maximaal op een zo hoog mogelijk niveau ingezet. Daarnaast wordt aandacht besteed aan belangrijke sportieve waarden.

Melco kiest voor een procesgerichte aanpak. Niet het aantal gewonnen wedstrijden vormen een doel, maar wel het nastreven van het sportief programma, de evolutie binnen een groep en de individuele vooruitgang van elke speler. Dit principe geldt niet voor bekerwedstrijden.

Het opleidingsplan en de vooropgestelde sportieve waarden vormen de basis voor het bijhouden van de vorderingen van de jeugdspelers. Zowel de vaardigheden als de groeipunten worden geëvalueerd, gerapporteerd aan de cel jeugd en gecommuniceerd aan spelers en ouders.

Specialisatietrainingen naar positie of technisch/tactische items moeten ervoor zorgen dat de spelers ook individueel sneller evolueren en hun tekorten efficiënter worden bijgewerkt.