Geïnformeerde leden = happy leden

Op de website (die continu aangevuld wordt) vind je heel veel informatie terug.
Is er toch iets die onduidelijk blijft? Contacteer dan je ploegverantwoordelijke of iemand uit de lijst hieronder!